Hoe kan de HR-afdeling het verschil maken?

Ik houd van structuur, richting en modellen. Ik geloof bijvoorbeeld erg in de manier van kijken van Dave Ulrich.

Volgens Ulrich zou HR zich op de volgende zaken dienen te focussen, t.w. strategie, verandering, relatie en administratie. Deze focus krijgt zijn vertaling in de volgende HR-rollen die het verschil kunnen maken voor iedere organisatie:

  • Strategisch partner
  • Verandermanager
  • Administratief expert
  • Relatiemanager

Alle rollen zijn van wezenlijk belang en dienen in de juiste samenhang en intensiteit uitgevoerd te worden.

1. De strategisch partner zorgt voor een succesvolle uitvoering van de bedrijfsstrategie door als strategische partner van het management de bedrijfsdoelen te vertalen in een concrete HR-strategie en prioriteiten voor HR.

2. De verandermanager is de veranderkundige en geeft richting aan de verandering, maar is niet per se de veranderaar. Ze is wel de architect van hoe de verandering vorm moet worden gegeven en moet worden gedragen binnen de organisatie.

3. De administratieve expert is de beheersspecialist en levert HR primair een goede infrastructuur (proces op orde).

4. De Relatiemanager wordt ook wel de inzetbaarheidsdeskundige genoemd en draagt bij aan toegewijde en competente medewerkers. HR moet de behoeften van medewerkers invoelen en zorgen dat daarop wordt ingespeeld. De focus ligt op de bijdrage die de werknemer kan leveren en hoe HR de werknemer kan helpen deze te realiseren.

Bij een goede mix van bovengenoemde rollen en taken binnen iedere HR-afdeling kan HR daadwerkelijk bijdragen aan de doelen van de organisatie!

Wat het ideale HR-profiel is, verschilt natuurlijk binnen iedere organisatie, e.e.a. afhankelijk van de organisatiestructuur, besturingsfilosofie, doelstellingen die behaald moeten worden, type leiders, competenties van medewerkers, etc.
Wat HR wel kan doen is in ieder geval helderheid verkrijgen over: