Referenties / Feedback

Mensen waarmee ik hecht heb samengewerkt schreven over mij:

Anton Tempelaar

HR Consultant a.i. / Mediacollege Amsterdam

"Arlene heb ik leren kennen als een uitstekende HR-manager. Ze is zeer deskundig, analytisch sterk en communiceert gemakkelijk op verschillende niveau's. Ze verstaat de kunst om op het juiste moment ruimte te bieden danwel aan te sturen. Met haar rustige, weloverwogen houding weet ze kalmte te bewaren. Arlene is betrokken, bevlogen en heeft passie voor het HR-vak. Onder haar bezielende leiding hebben we uitdagingen tot een goed einde weten te brengen. Het is fijn samenwerken met Arlene!"

Arend Hardorff

Lid College van Bestuur / Hotelschool The Hague

"Afgelopen jaren heb ik vanuit het CvB van Hotelschool The Hague uiterst prettig met Arlene samengewerkt. Arlene is een seniore HR professional met kennis van zaken die in alle werkzaamheden en adviezen oog heeft voor de balans tussen belangen van werkgever en werknemer. Daardoor heeft ze bij ons aan de basis gestaan van de succesvolle implementatie van het functiehuis. Dank daarvoor!"

Wim Hoetmer

Voorzitter College van Bestuur / Veluwse Onderwijsgroep

"Arlene heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep een complex project m.b.t de invoering van een nieuw functiehuis opgepakt. Zij heeft dit met veel energie, kennis, voortvarendheid en organisatiesensitiviteit gedaan. Een topper!"

Maria Vosjan

Managing Director / BV Cyclotron VU

"Arlene zou voor een project tijdelijk bij ons werkzaam zijn. Maar uiteindelijk is ze een jaar gebleven omdat ze met haar kennis (van o.a. AFAS) nog veel meer voor ons kon betekenen. Arlene is een harde werker die snel kan schakelen maar bovenal ook een prettig persoon is."

Martijn Groep

Lid College van Bestuur / Mediacollege Amsterdam

"Ik heb met Arlene de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt. Zij is een uitstekend gesprekspartner voor de P&O vraagstukken van de organisatie en vakbekwaam manager van de afdeling. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het overleg met medezeggenschap en vakbonden, aangaande P&O gerelateerde zaken. Ik ken Arlene als een plezierig persoon, die goed kan luisteren en een hoge integriteit heeft. Als het er op aankomt is zij vasthoudend en toont zij veel doorzettingsvermogen."

Diederik Oolbekkink

Partner / Vorstman Advocaten

"Ik heb Arlene leren kennen als een professionele HR adviseur. Ze is pragmatisch zonder de (arbeidsrechtelijke) inhoud uit het oog te verliezen. Dat schakelt prettig!"

Jan de Haas

Voorzitter College van Bestuur / Mediacollege Amsterdam

"(...) waardering voor het feit dat je op het gebied van P&O een aantal projecten succesvol afgerond hebt, zoals de realisatie van het teamleiders-ontwikkelingstraject, de meerjarenformatieraming, de nieuwe unitstructuur met daarbij de werving en selectie van twee nieuwe unitdirecteuren (...)".
"(...) Tevens ben ik erg tevreden over de behaalde prestaties van het afgelopen jaar zoals genoemd in de beleidsagenda. Ik denk hierbij vooral aan de verbetering van de gesprekkencyclus, de verdere uitwerking van het taakbeleid (...)".
"(...) Daarbij genomen de controle en monitoring van de ter beschikking gestelde formatieve budgetten en de goede communicatie hierover met de controller / hoofd financiën. Nog steeds valt op dat je een goede antenne hebt voor hetgeen in de school leeft en speelt en je hier de juiste communicatie naar de diverse gremia op toepast (...)".
"(...) Mede door jouw toedoen is er de laatste jaren stapsgewijs een HRM-beleid en bijbehorend instrumentarium ontwikkeld. Daarbij opereert de afdeling P&O op consistente wijze (...)".