Referenties / Feedback

Mensen waarmee ik hecht heb samengewerkt schreven over mij:

Anton Tempelaar

HR Consultant a.i. / Mediacollege Amsterdam

"Arlene heb ik leren kennen als een uitstekende HR-manager. Ze is zeer deskundig, analytisch sterk en communiceert gemakkelijk op verschillende niveau's. Ze verstaat de kunst om op het juiste moment ruimte te bieden danwel aan te sturen. Met haar rustige, weloverwogen houding weet ze kalmte te bewaren. Arlene is betrokken, bevlogen en heeft passie voor het HR-vak. Onder haar bezielende leiding hebben we uitdagingen tot een goed einde weten te brengen. Het is fijn samenwerken met Arlene!"

Angela van de Goorberg

Personeelsfunctionaris / Mediacollege Amsterdam

"Arlene is loyaal, flexibel, tactvol, een strategische denker, een fijne collega en leidinggevende, die ruimte biedt, vertrouwen geeft en stimuleert. Ze is rustig en blijft dit in complexe situaties. Verder heeft ze een planmatige benadering, is resultaatgericht, een harde werker, teamplayer, breed ontwikkeld, onderzoekend, heeft visie, is een goede luisteraar en doorzetter. Ook is ze geduldig en je kunt op haar bouwen."

Diederik Oolbekkink

Partner / Vorstman Advocaten 

"Ik heb Arlene leren kennen als een professionele HR adviseur. Ze is pragmatisch zonder de (arbeidsrechtelijke) inhoud uit het oog te verliezen. Dat schakelt prettig!"

Cor Duinmaijer

Bestuurder / CNV Onderwijs

"In het overleg bij het Mediacollege heb ik Arlene leren kennen als een nauwgezet professional op HR gebied. Zij is uitstekend in staat om complexe HR vraagstukken te handelen en bekijkt daarbij beide zijden van het vraagstuk."

Martijn Groep

Lid College van Bestuur / Mediacollege Amsterdam

"Ik heb met Arlene de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt. Zij is een uitstekend gesprekspartner voor de P&O vraagstukken van de organisatie en vakbekwaam manager van de afdeling. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het overleg met medezeggenschap en vakbonden, aangaande P&O gerelateerde zaken. Ik ken Arlene als een plezierig persoon, die goed kan luisteren en een hoge integriteit heeft. Als het er op aankomt is zij vasthoudend en toont zij veel doorzettingsvermogen."

Piet Pranger

Directeur Voortgezet Onderwijs / Mediacollege Amsterdam

"Arlene is een integere en betrouwbare HR professional. Zij heeft op natuurlijke en ongedwongen wijze leiding gegeven aan de P&O-afdeling van het Mediacollege Amsterdam. Arlene is resultaatgericht, onderzoekend en coachend sterk. Een goede sparringspartner waarmee je fijn samenwerkt."

Jan de Haas

Voorzitter College van Bestuur / Mediacollege Amsterdam

"(...) waardering voor het feit dat je op het gebied van P&O een aantal projecten succesvol afgerond hebt, zoals de realisatie van het teamleiders-ontwikkelingstraject, de meerjarenformatieraming, de nieuwe unitstructuur met daarbij de werving en selectie van twee nieuwe unitdirecteuren (...)".
"(...) Tevens ben ik erg tevreden over de behaalde prestaties van het afgelopen jaar zoals genoemd in de beleidsagenda. Ik denk hierbij vooral aan de verbetering van de gesprekkencyclus, de verdere uitwerking van het taakbeleid (...)".
"(...) Daarbij genomen de controle en monitoring van de ter beschikking gestelde formatieve budgetten en de goede communicatie hierover met de controller / hoofd financiën. Nog steeds valt op dat je een goede antenne hebt voor hetgeen in de school leeft en speelt en je hier de juiste communicatie naar de diverse gremia op toepast (...)".
"(...) Mede door jouw toedoen is er de laatste jaren stapsgewijs een HRM-beleid en bijbehorend instrumentarium ontwikkeld. Daarbij opereert de afdeling P&O op consistente wijze (...)".