Mijn visie op HRM

Human Resources Management (HRM) is het gedachtegoed dat medewerkers beschouwt als het kapitaal van de organisatie. Het gaat over de manier waarop organisaties haar medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren; een maximaal gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot meer kansen en mogelijkheden voor medewerkers én een succesvollere organisatie.  

Op drie manieren kijk ik naar medewerkers, t.w. vanuit:

 • organisatie perspectief
 • individueel perspectief
 • psychologisch perspectief.
 • Het organisatieperspectief beschouwt een medewerker als 'resource'. Bezien vanuit de processen bestaat er een zekere vraag naar personele resources waarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden). Daar staat een zeker aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel om gaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken. Daarbij is het van belang om ook op langere termijn personeel in hun kracht weten te behouden.

  Het individueel perspectief beschouwt de medewerker als -interne- klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor 'haar' mensen.

  Het psychologisch perspectief kijkt naar de gedragingen van medewerkers. In organisaties gaat het om gedrag van mensen. Gedragingen van mensen bepalen het succes van de organisatie. Het tonen van leiderschap is daarbij een belangrijk facet. Niet alleen van leidinggevenden maar ook het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Samen kun je het verschil maken!

  In mijn optiek is het van belang dat voor alle perspectieven aandacht is en dat niet alleen de organisatie (als geheel) bediend wordt maar ook de (individuele) medewerker; niet alleen aandacht voor organisatiedoelstellingen maar ook voor individuele doelstellingen en gedragingen.
  Alleen dan is zowel de organisatie maar ook de medewerker in staat om te groeien!