Mijn ervaring

Een greep uit de onderwerpen waarmee ik tijdens mijn loopbaan ervaring heb opgedaan:

 • Opstellen van strategische HR-beleidsplannen en HR-jaarplannen
 • Strategische personeelsplanning (SPP) en Meerjarenformatieraming (MJFR)
 • Deelname aan reorganisatieproject, bijvoorbeeld een fusie van drie organisaties naar één divisie: opstellen sociaal plan, integratie van de arbeidsvoorwaarden 
 • Organisatie(her)inrichtingsprojecten, bijvoorbeeld invoering van zelforganisatie, aanpassing van de organisatiestructuur
 • Opstellen en analyseren van managementrapportages en opstellen van een sociaal jaarverslag
 • Projecten op het gebied van bijvoorbeeld invoering van e-hrm, nieuw salaris- en personeelsinformatiesysteem, voorbereiding en implementatie nieuw functiehuis, optimalisatie AFAS- of Visma-systeem
 • Het adviseren van het College van Bestuur bij de ontwikkeling van HR-beleid, het adviseren en faciliteren van de afdelingsdirectie, stafhoofden bij de uitvoering van HR-beleid
 • Ontwikkelen van HR-beleid en bijbehorende HR-instrumenten, bijvoorbeeld gesprekkencyclus, werving & selectie (incl. arbeidsmarktcommunicatie) en onboarding, promoties, ontwikkeling van competenties en talenten, leiderschapsontwikkeling
 • Optimaliseren van HR-processen en daar waar mogelijk digitaliseren (bijvoorbeeld het wervingsproces van nieuwe personeelsleden), inrichten van workflows, zowel binnen de HR-afdeling als over afdelingen heen en het beschrijven van de administratieve HR-organisatie
 • Ondernemingsraad en vakbonden
 • Coaching van leidinggevenden en medewerkers, loopbaanadvisering en intervisie, bijvoorbeeld een groep van startende docenten.

De onderwerpen zijn zeker niet uitputtend, maar het geeft een indruk van mijn expertise.