Waarmee kan ik je helpen?

HR-management

Het efficiënt inrichten en digitaliseren van werkprocessen, zowel binnen de HR-afdeling als tussen andere afdelingen, om het primaire proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Het verder opbouwen en professionaliseren van de HR-afdeling.

HR-strategie

Als afgeleide van de organisatie-strategie de HR-strategie ontwikkelen en het HR-beleid hiermee in lijn brengen.

HR-projecten en -instrumenten

Vanuit de HR-strategie, nieuw beleid ontwikkelen, bestaand beleid verder professionaliseren, HR-instrumenten ontwikkelen en implementeren, bijvoorbeeld op het gebied van 'het nieuwe beoordelen' of talentmanagement, passend bij de structuur en cultuur van de organisatie.

Strategische Personeelsplanning

Door het stellen van kritische vragen over de toekomst 'waar wil je naar toe, hoe ga je dit doen en wat betekent dit voor de mensen die er nu zitten en in de toekomst', zicht krijgen op de bemensing van de organisatie. Een voorbeeld is het opstellen van een meerjarenformatieraming.

Organisatie advies en herinrichting

De organisatiestructuur moet ondersteunend zijn aan het primaire proces van de organisatie en de bedrijfsvoering dient daarbij ook ondersteunend te zijn. Ik onderzoek welke structuur het best passend is bij de business in relatie tot de resultaten die behaald moeten worden.

Coaching en Intervisie

Individuele coaching van medewerkers en leidinggevenden en het begeleiden van teams bijvoorbeeld bij de introductie van zelforganisatie of intervisie.